cenník
 
Geometrický plán
 
Rozostavaná stavba k poskytnutiu úveru
od 200 Eur
Stavba k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
od 200 Eur
Oddelenie pozemkov
od 220 Eur
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
od 230 Eur
Vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy
od 220 Eur
Zriadenie vecného bremena
od 180 Eur
Úprava hranice medzi pozemkami
od 230 Eur
logo geodet trnava
Úvod Služby Referencie Galéria Cenník Kontakt
Poplatky na katastriUžitočné informácie
 
Vytyčovanie

Stavba pred začatím stavebých prác
od 100 Eur
Hraníc pozemku
od 150 Eur
 
Polohopisne a výškopisné zameranie územia

cena po konzultácii
 
Porealizačné zameranie inž. sietí a stavieb

cena po konzultácii
Matej Chrvala © 2013 | Tvorba webstránok
Mapa stránky:
Úvod

Služby

Referencie
Galéria
Cenník
Kontakt
Poplatky na katastri
Užitočné informácie
Adresa:
Čerešňová 7
919 30 Jaslovské Bohunice
Slovensko
Kontakt:
+ 421 903 686 406