poplatky
 

Výpis údajov z katastra nehnuteľností použiteľný na právne úkony

8€ - vydanie 1. výpisu z katastra nehnuteľností - (kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, kópia pozemkovoknižnej vložky, identifikácia parciel)
3€ - vydanie 2. a dalšieho výpisu z katastra nehnuteľností
logo geodet trnava
Úvod Služby Referencie Galéria Cenník Kontakt
Poplatky na katastriUžitočné informácie
 
Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

66 € - správa katastra rozhodne o povolení návrhu na vklad do 30 dní odo dňa jeho doručenia - (ak je zmluva o prevode nehnuteľností napísaná notárom, tak sa jeho lehota skráti na 20dní)
265,50 € - správa katastra rozhodne o povolení návrhu na vkladu v urýchlenom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia

18 € - správa katastra rozhodne o povolení návrhu na vklad do 20 dní odo dňa jeho doručenia - (ak sa notár postará o kompletný vklad elektronickou formou s využitím zaručeného elektronického podpisu ZEP)
115€ - správa katastra rozhodne o povolení návrhu na vklad v zrýchlenom konaní do 15 dní ( ak sa notár postará o kompletný vklad elektronickou formou s využitím zaručeného elektronického podpisu ZEP)
 
Poplatky geodeta pri vyhotovení geodetických prác na katastri nehnuteľností

17 € - poskytnutie podkladov pri vyhotovení vytyčovacieho náčrtu
27 € - overenie 4 vyhotovení geometrického plánu
7 € - overenie ďalších 3 vyhotovení geometrického plánu
Matej Chrvala © 2013 | Tvorba webstránok
Mapa stránky:
Úvod

Služby

Referencie
Galéria
Cenník
Kontakt
Poplatky na katastri
Užitočné informácie
Adresa:
Čerešňová 7
919 30 Jaslovské Bohunice
Slovensko
Kontakt:
+ 421 903 686 406