služby
Geometrický plán
Rozostavaná stavba k poskytnutiu úveru
Stavba k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
Oddelenie pozemkov
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
Vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy
Zriadenie vecného bremena
Úpravu hranice medzi pozemkami
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Ak nemáte vonku vytýčené lomové body hranice pozemku, alebo ak ste si neni istý, že Váš prípadne susedov plot je v poriadku, tak Vám geodet vonku v teréne vytýči správnu polohu Vášho pozemku.

Vytyčovanie stavieb
Pred začatím výkopových prác, príde na pozemok geodet a podľa projektu osadenia stavby Vám polohovo a výškovo vytýči lomové body stavby.

Polohopisné a výškopisné zameranie územia
Využíva sa väčšinou ako podklad pre projektanta, či už pri projektovaní rodinného domu, väčšej stavby, alebo ako iné účelové meranie.

Informácie ohľadom pozemkov a listov vlastníctva
Ak sa chcete poradiť ohľadom Vašich pozemkov, alebo neviete, kde sa Vaše pozemky nachádzajú radi Vám pomôžeme.

Porealizačné zameranie inž. sietí a stavieb
Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
logo geodet trnava
Úvod Služby Referencie Galéria Cenník Kontakt
Poplatky na katastriUžitočné informácie
 
Matej Chrvala © 2013 | Tvorba webstránok
Mapa stránky:
Úvod

Služby

Referencie
Galéria
Cenník
Kontakt
Poplatky na katastri
Užitočné informácie
Adresa:
Čerešňová 7
919 30 Jaslovské Bohunice
Slovensko
Kontakt:
+ 421 903 686 406